SLOVENSKA STRAN

DEADLINES:

Abstract submission:
30.4.2019
Registration:
30.4.2019

CONTACT:

Slovene Society for Microscopy
Institute of cell biology
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
Slovenia

milos.vittori@bf.uni-lj.si
rok.kostanjsek@bf.uni-lj.si
maja.koblar@ijs.si
saso.sturm@ijs.si
samo.hudoklin@mf.uni-lj.si

Web editor: Luka Pirker and Barbara Šetina Batič

Symposium programme

Programme in PDF version: 3. SPM programme


 

Četrtek / Thursday (16. 5. 2019)

8:00-8:45

Registracija / Registration

8:45-9:00

Uvodni pozdrav / Welcome address: Rok Kostanjšek

(predsednik Slovenskega društva za mikroskopijo / President of the Slovene Society for Microscopy)

 

Vodji sekcij / Chairs: Barbara Šetina Batič, Rok Kostanjšek

9:00-9:30

Vabljeno predavanje / Invited lecture: Kristina Žagar Soderžnik

Correlative characterization from atoms to magnetic fields in hard magnets

 Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia

9:30-10:15

Izbrane predstavitve / Selected talks

 

Nataša Resnik 

Elektronskomikroskopske metode za preučevanje zunajceličnih veziklov

Inštitut za biologijo celice, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija

 

Maja Koblar

Electron backscattered diffraction (EBSD) in materials science

Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia

 

Marjeta Podobnik

 Using high resolution cryo-electron microscopy in structural studies of nano-sized biological systems

 National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia

10:15-10:45

Vabljeno predavanje / Invited lecture: Elena Tchernychova

 Probe your idea: Structure defects vs. electrochemical performance in high-power ion batteries by (S)TEM

 National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia

10:45-11:15

Odmor za kavo / Coffee break

 

Vodji sekcij / Chairs: Polona Mrak, Sašo Šturm

11:15-12:00

Plenarno predavanje / Plenary lecture:  Vesna Srot 

Nanoscale characterization of sensitive functional materials

 Max Planck Insitute for Solid State Research, Stuttgart, Germany

12:00-13:00

Izbrane predstavitve / Selected talks

 

Andreja Benčan Golob

 Scanning transmission electron microscopy of point defects ? domain wall interactions in BiFeO3

 Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia

 

Rok Kostanjšek

Mehanske povezave planktonskih bakterij v redkih suspenzijah

 Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

Marion A. van Midden

 Določanje strukture kvazi enodimenzionalnega materiala z valovi gostote naboja

 Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia

 

Mayya Sundukova

 Optical recording of voltage in neurons using fluorescent indicators

 European Molecular Biology Laboratory, Rome, Italy

13:00-14:00

Kosilo / Lunch break

 

Vodji sekcij / Chairs: Kristina Žagar Soderžnik, Samo Hudoklin

14:00-14:30

Vabljeno predavanje / Invited lecture: Andreja Erman

 From in vitro to in vivo studies of a urinary bladder tumor model by different microscopic techniques

 Institute of Cell Biology, Faculty of Medicine, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia

14:30-15:15

Izbrane predstavitve / Selected talks

 

Andreja Gajović

 TiO2 nanoparticles for photocatalysis prepared by pulsed lased ablation of titanium in water

 Molecular Physics Laboratory, Rudjer Boskovic Institute, Zagreb, Croatia

 

Peter Prislan

 Evaluation of climate-growth relationships based on seasonal xylem and phloem formation studies and quantitative wood anatomy

 Slovenian Forestry Institute, Ljubljana, Slovenia

 

Andrej Kovič

 Reševanje tehnoloških problemov z mikroskopskimi metodami

 Količevo Karton Proizvodnja kartona d. o. o.

15:15-15:30

Predstavitev srebrnega sponzorja

 Zeiss

15:30-15:45

Predstavitev srebrnega sponzorja

 ITR-LAB / ThermoFisher Scientific

15:45-17:00

Predstavitev posterjev s kavo / Poster session with coffee

17:30-18:30

Občni zbor Slovenskega društva za mikroskopijo / Meeting of the Slovene Society for Microscopy

19:00-22:00

Piknik / Picnic

 

 

 

Petek / Friday (17. 5. 2019)

8:30-9:00

Registracija / Registration

 

Vodji sekcij / Chairs: Nada Žnidaršič, Erik Zupanič

9:00-9:30

Vabljeno predavanje / Invited lecture:  Ruggero Vigliaturo

 Turning inside out asbestos diseases: is the mineral a victim?

 University of Pennsylvania, Department of Earth and Environmental Science

9:30-10:15

Izbrane predstavitve / Selected talks

 

Anže Abram

 EBSD analiza W-WC kompozitov z gradientno sestavo

 Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia

 

Angela Balzano

 Detection of TiO2 particles on wood surface: the potential of confocal laser scanning microscopy

 Biotechnical Faculty, Department of Wood Science and Technology, University of Ljubljana, Slovenia

 

Tina Skalar

 FIB-SEM nanotomografija kot metoda za napredno karakterizacijo mikrostrukturnih parametrov kermet materiala

 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana, Slovenija

10:15-10:45

Predstavitev zlatega sponzorja

 SCAN / JEOL

10:45-11:15

Odmor za kavo / Coffee break

 

Vodji sekcij / Chairs: Nataša Resnik, Miran Čeh

11:15-12:00

Plenarno predavanje / Plenary lecture:  Aleksander Rečnik

 Atomic-scale aspects of twinning in minerals

 Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia

12:00-13:00

Izbrane predstavitve / Selected talks

 

Vashendriya Hira

 Microscopic imaging of similarities between stem cell niches in glioblastoma and bone marrow 

National Institute of Biology, Ljubljana, Slovenia

 

Matjaž Godec

 Electron channeling contrast imaging ? ECCI

 Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia

 

Živa Pipan Tkalec

 Characteristics of deposits in patients with antibodies against thrombospondin type-1 domain-containing protein 7A associated membranous nephropathy

 Medicinska fakulteta, Inštitut za patologijo, Ljubljana, Slovenija

 

Luka Pirker

 Synthesis and characterization of Mo1-xWxS2 nanotubes

 Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia

13:00-14:00

Kosilo / Lunch break

14:00-14:45

Predstavitev posterjev / Poster session

 

Vodji sekcij / Chairs: Andreja Benčan, Rok Romih

14:45-15:15

Predstavitev zlatega sponzorja 

MICROLUX / TESCAN

15:15-16:00

Izbrane predstavitve / Selected talks

 

Barbara Šetina Batič

 Analysis of non-metallic inclusions in steels by automated SEM/EDS particle analysis

 Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenija

 

Andrej Meglič

 Anatomical basis for polarisation vision in horseflies

 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za Biologijo, Ljubljana,Slovenia

 

Andreja Jelen

 Multi-spatial-scale correlative electron microscopy of high-entropy alloys

 Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia

16:00-16:15

Zaključek

 ORGANIZER

Slovene Society for Microscopy
© Event Mangement Software.