SLOVENSKA STRAN

DEADLINES:

Abstract submission:
30.4.2019
Registration:
30.4.2019

CONTACT:

Slovene Society for Microscopy
Institute of cell biology
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
Slovenia

milos.vittori@bf.uni-lj.si
rok.kostanjsek@bf.uni-lj.si
maja.koblar@ijs.si
saso.sturm@ijs.si
samo.hudoklin@mf.uni-lj.si

Web editor: Luka Pirker and Barbara Šetina Batič

ORGANIZING COMMITTEE

 • Miloš Vittori
 • Rok Kostanjšek
 • Kristina Žagar
 • Sašo Šturm
 • Samo Hudoklin
 • Nada Žnidaršič
 • Andrej Kovič
 • Barbara Šetina Batič
 • Luka Pirker
 • Tanja Višnjar
 • Maja Koblar

SCIENTIFIC COMMITTEE

 • Sašo Šturm
 • Rok Kostanjšek
 • Kristina Žagar
 • Samo Hudoklin
 • Nada Žnidaršič
 • Maja Koblar

CONTACT ADDRESSES

milos.vittori@bf.uni-lj.si

rok.kostanjsek@bf.uni-lj.si

maja.koblar@ijs.si

saso.sturm@ijs.si

ORGANIZER

Slovene Society for Microscopy
© Event Mangement Software.