ENGLISH VERSION

ROKI ZA PRIJAVE:

Datum oddaje povzetkov:
1.3.2021
Datum za prijavo:
1.3.2021

KONTAKT:

Slovensko društvo za mikroskopijo
Inštitut za biologijo celice
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
Slovenija

info@mikroskopsko-drustvo.si

Stran ureja: Maja Koblar


Navodilo za pripravo posterja

Panoji za posterje bodo na volju na prizorišču. Velikost posterja naj v nobeni dimenziji ne presega formata A0. Posterji so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku.

Navodilo za pripravo predavanja

Dolžina predavanja naj bo 10 minut, kar dopušča 5 minut diskusije. Jezik predavanj je lahko slovenski ali angleški, vendar priporočamo uporabo angleščine oz. vsaj angleškega jezika na prosojnicah, saj bodo na srečanju tudi udeleženci iz tujine.

Prosojnice naj predavatelji naložijo na za to predviden računalnik najkasneje v odmoru pred svojo sekcijo. Prosojnice bodo projecirane v formatu 4 : 3 in naj bodo shranjene kot datoteke .pptx ali .pdf.

Plenarni in vabljeni predavatelji imajo za predavanje na razpolago 40 oz. 25 minut.

ORGANIZATOR

Slovensko društvo za mikroskopijo
© Event Mangement Software.