ENGLISH VERSION

ROKI ZA PRIJAVE:

Datum oddaje povzetkov:
zaključeno
Datum za prijavo:
30.4.2017

Razpis za štipendije
Datum za prijavo: zaključeno
Rezultati razpisa

KONTAKT:

Slovensko društvo za mikroskopijo
Odsek za nanostrukturne materiale
Institut Jožef Stefan
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana

rok.kostanjsek@bf.uni-lj.si
kristina.zagar@ijs.si
maja.koblar@ijs.si
saso.sturm@ijs.si

Stran ureja: Kristina Žagar

VABILO

Slovensko društvo za mikroskopijo najavlja 2. slovensko posvetovanje mikroskopistov, ki bo potekalo 11. in 12. maja 2017 na Morski biološki postaji v Piranu. 

NAMEN

Po uspešno izvedenem 1. posvetovanju slovenskih mikroskopistov v letu 2015 je organizacija drugega tovrstnega srečanja prvi korak, da srečanje slovenskih strokovnjakov s področja mikroskopije preraste v reden dogodek.

Osnovni cilj posveta ostaja povezovanje mlajših in že uveljavljenih raziskovalcev in drugih uporabnikov mikroskopskih tehnik, s področij znanosti o življenju, o materialih ter industrije. Poleg predstavitve novejših dosežkov s področja mikroskopije, je posvet namenjen zlasti predstavitvi in povezovanju laboratorijev, raziskovalnih skupin in predstavnikov industrije ter njihovih mikroskopskih metodologij na vseh nivojih ločljivosti. Namen predstavitev je pregled nad dostopnimi mikroskopskimi tehnikami v Sloveniji, z namenom izboljšanja izkoriščenosti opreme ter izmenjava znanja in izkušenj med različnimi vejami mikroskopije.

Zaradi širokega nabora mikroskopskih tehnik in načinov priprave vzorcev bo poudarek tokratnega srečanja na predstavitvi dosežkov in metodologij na način, ki bo razumljiv širšemu krogu slušateljev. S tem želimo vzpodbuditi pretok znanja in izkušenj med znanstvenimi področji kot tudi med znanostjo in uporabniki, torej podjetji, ki uporabljajo mikroskopijo za reševanje svojih tehnoloških vprašanj ter s tem spodbuditi interakcijo med akademskimi institucijami in gospodarstvom.

ZA KOGA

Posvet je namenjen vsem, ki pri svojem delu uporabljajo mikroskopske tehnike: raziskovalcem, pedagoškim delavcem ter uporabnikom v industriji in medicini. Poleg že uveljavljenih raziskovalcev vabimo zlasti mlajše kolege, doktorske študente, raziskovalce na začetku kariere, ter vse, ki menite, da bo poznavanje stanja mikroskopije v Sloveniji in neposredna navezava stikov med udeleženci prispevala k lažjemu, hitrejšemu in učinkovitejšemu načrtovanju in izvajanju vašega raziskovalnega in razvojnega dela.

KOTIZACIJA

Kotizacija:

  • 100 EUR za člane Slovenskega društva za mikroskopijo
  • 150 EUR za nečlane

Kotizacija vključuje: udeležbo na simpoziju, knjigo povzetkov, kosili ter kongresno večerjo na turistični ladji.

Organizacijski odbor.

ORGANIZATOR

Slovensko društvo za mikroskopijo
© Event Mangement Software.