ENGLISH VERSION

ROKI ZA PRIJAVE:

Datum oddaje povzetkov:
30.4.2015
Datum za prijavo:
30.4.2015

KONTAKT:

Slovensko društvo za mikroskopijo
Odsek za nanostrukturne materiale
Institut Jožef Stefan
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana


kristina.zagar@ijs.si
saso.sturm@ijs.si

VABILO

Slovensko društvo za mikroskopijo s ponosom najavlja 1. slovensko posvetovanje mikroskopistov, ki bo potekalo 18. in 19. maja 2015 na Morski biološki postaji v Piranu.

NAMEN

Osnovni cilj posvetovanja je zbrati, predstaviti in povezati mlade ter že uveljavljene slovenske raziskovalce s področij naravoslovnih znanosti, znanosti o materialih ter iz industrije, ki pri svojem delu uporabljajo mikroskopske tehnike.

Po znanstveni plati je namen 1. slovenskega posveta mikroskopistov predstavitev mikroskopskih metod, ki se v sodobnem času uveljavljajo v svetovnem merilu ter narediti celosten pregled stanja mikroskopije v slovenskem prostoru. Predstaviti želimo, kaj se na področju mikroskopije naravoslovnih znanosti, znanosti o materialih ter iz industrije dejansko izvaja v Sloveniji, na kateri instituciji, kdo in s kakšno opremo. Namen je, da predavatelji predstavijo svoja znanja na način, da bodo razumljivi tudi slušateljem iz drugih vej mikroskopije (naravoslovne znanosti – znanosti o materialih), ki uporabljenih metod morda ne poznajo, bi jih pa potencialno lahko uporabili.

Iz tega izhaja drugi, neznanstveni namen posveta - doseči boljše povezovanje slovenskih mikroskopistov. Namen simpozija je tudi privabiti slovenska podjetja, ki uporabljajo mikroskopijo za reševanje svojih tehnoloških vprašanj in tako spodbuditi interakcijo med akademskimi institucijami in gospodarstvom.

Želimo si, da bi simpozij prerastel v vsakoletno srečanje strokovnjakov s področja mikroskopije, kjer bi se predstavljali vrhunski dosežki, izmenjevalo znanja, izkušnje in poglede o najrazličnejših vidikih slovenske mikroskopije.

ZA KOGA

Prvo slovensko posvetovanje mikroskopistov je namenjeno vsem, ki pri svojem delu neposredno ali posredno uporabljate mikroskopske tehnike: raziskovalcem, pedagoškim delavcem in zaposlenim v industriji. Poleg že uveljavljenih raziskovalcev vabimo zlasti mlajše kolege, doktorske študente, raziskovalce na začetku kariere, kot tudi vse, ki menite, da bo poznavanje stanja mikroskopije v Sloveniji in neposredna navezava stikov med udeleženci prispevala k lažjemu, hitrejšemu in učinkovitejšemu načrtovanju in izvajanju vašega raziskovalnega in razvojnega dela.

KOTIZACIJA

Kotizacija:

  • 100 EUR za člane Slovenskega društva za mikroskopijo
  • 150 EUR za nečlane

Kotizacija vključuje: udeležbo na simpoziju, knjigo povzetkov, kosili ter kongresno večerjo na turistični ladji.


ORGANIZATOR

Slovensko društvo za mikroskopijo
© Event Mangement Software.