ENGLISH VERSION

ROKI ZA PRIJAVE:

Datum oddaje povzetkov:
30.4.2019
Datum za prijavo:
30.4.2019

KONTAKT:

Slovensko društvo za mikroskopijo
Inštitut za biologijo celice
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
Slovenija


milos.vittori@bf.uni-lj.si
rok.kostanjsek@bf.uni-lj.si
maja.koblar@ijs.si
saso.sturm@ijs.si
samo.hudoklin@mf.uni-lj.si

Stran ureja: Luka Pirker ter Barbara Šetina Batič

Slovensko društvo za mikroskopijo razpisuje sofinanciranje udeležbe na »3. slovenskem posvetovanju mikroskopistov«.

Sofinanciranje je predvideno za tri udeležence in vključuje kritje stroškov kotizacije ter nočitev v Hotelu Vile (3*).
 

Prednost za pridobitev sofinanciranja imajo člani SDM, ki so v procesu doktorskega študija oziroma so zaključili
doktorski študij v letu 2018. Predpogoj je sprejet prispevek na konferenci.

Vloga za sofinanciranje mora vsebovati:

- podatke o prosilcu (ime, priimek, institucija, elektronski naslov, kratek CV in naslov prispevka)

- priložen povzetek prispevka

Vlogo s prilogami oddajte do 21.4.2019
na naslov: Kristina Žagar Soderžnik (tajnik SDM), Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ali na kristina.zagar@ijs.si


ORGANIZATOR

Slovensko društvo za mikroskopijo
© Event Mangement Software.